• THÔNG TIN THANH TOÁN:

– TK công ty: Công ty TNHH Thương mại SL Việt Nam

STK: 21310000922567 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Nam Hà Nội

– TK cá nhân: Đỗ Văn Sáng

STK: 190321146024 Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Xa La – Hà Đông – Hà Nội

– TK cá nhân: Trần Vân Ánh

STK: 1934697733011 Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

– SĐT kế toán: Ms. Ánh 0972922299